Sprawozdania finansowe

Publikacja sprawozdania finansowego - Bilansu za 2019 rok

9 lipca 2020r. Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS jednostki Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojszowy.

bip.bojszowy.pl/pl/2864/0/sprawozdania-jednostek-gminnych.html

 Publikacja sprawozdania finansowego - Bilansu za 2018 rok

10 maja 2019r. Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS jednostki Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojszowy.

bip.bojszowy.pl/pl/2864/0/sprawozdania-jednostek-gminnych.html


Opublikował: Stella Zięba
Publikacja dnia: 09.07.2020
Podpisał: Stella Zięba
Dokument z dnia: 23.05.2019
Dokument oglądany razy: 543
13.04.2021 // www.gsp-swierczyniec.pl/bip